Wizyta

Wizyta

Jak się przygotować?

W celu efektywnego przebiegu wizyty, bardzo proszę przygotować się według przedstawionych wskazówek.

Dokumentacja medyczna

Proszę zabrać ze sobą wszelkie dokumenty związane ze stanem zdrowia, w tym: wypisy szpitalne i lekarskie, wyniki badań obrazowych wraz z kliszami / cd (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, usg, scyntygrafia, itd.) oraz badań laboratoryjnych (morfologia, mocz, hormony, itd.).

Ubranie / Bielizna

Badanie kliniczne wymaga bezpośredniego dostępu do skóry pacjenta oraz oceny całego ciała, stąd proszę o zabranie / założenie bielizny, która zapewni Pani/Panu komfort podczas wizyty. Niezależnie, czy problem występuje w kostce, czy kręgosłupie - podczas wizyty ocenie poddawany jest cały narząd ruchu oraz jama brzuszna i piersiowa.

Przebieg wizyty

Bardzo ważnym elementem procesu terapeutycznego jest świadomość pacjenta o podejmowanych względem niego czynnościach diagnostycznych i zabiegowych. W tym celu przedstawiam ogólny schemat przebiegu wizyty.

1. Wywiad i historia zdrowia

Pierwsze minuty konsultacji polegają na rozmowie, w której pacjent pierw przedstawia swój problem z jakim zgłasza się po poradę / leczenie. Następnie pacjentowi zadawane są różne pytania, których celem jest ustalenie dokładnej lokalizacji, charakteru oraz początku i przebiegu dolegliwości. Pytania dotyczą nie tylko bezpośrednio zgłaszanego problemu, lecz także innych układów, które najczęściej nie są przez pacjenta wiązane z prezentowanym problemem zdrowotnym. Dokładny wywiad jest kluczowym elementem diagnostyki, gdyż zależą od niego dalsze czynności diagnostyczne.

2. Badanie kliniczne

Zebrany wywiad umożliwia przeprowadzenie konkretnych i celowych testów klinicznych, których celem jest określenie stanu strukturalnego i funkcjonalnego różnych części ciała. Testy kliniczne mogą prowokować dolegliwości pacjenta, jednak przed wykonaniem testu, pacjent jest informowany o możliwych dolegliwościach, jakie mogą się pojawić, a sam test wykonywany jest powoli i z dużą ostrożnością. Prawidłowo wykonane testy kliniczne nie powodują długotrwałego nasilenia objawów, a jedynie chwilowe ich pojawienie się / nasilenie.

3. Ocena badań obrazowych i dodatkowych

Wyniki badania klinicznego konfrontowane są z wynikami badań obrazowych, laboratoryjnych i czynnościowych. Badania obrazowe są bardzo pomocnym elementem diagnostyki, lecz bardzo często nie wyjaśniają przyczyn problemu pacjenta. Stawianie diagnozy na podstawi samych badań obrazowych jest błędem medycznym, gdyż obecność zmian strukturalnych w ciele nie koreluje ze zgłaszanymi dolegliwościami pacjenta.

4. Różnicowanie i wnioskowanie

Zebrane informacje w wywiadzie, badaniu i obrazowaniu pozwalają na przeprowadzenie testow różnicujących oraz wnioskowania klinicznego, na podstawie których stawiane są tzw. "hipotezy diagnostyczne" - najbardziej prawdopodobne przyczyny stanu pacjenta - strukturalne i funkcjonalne. Pacjent otrzymuje szczegółowe informacje na temat swojego stanu zdrowia oraz możliwości leczenia.

5. Planowanie i przeprowadzenie terapii

Jeżeli postawione "hipotezy diagnostyczne" pozwalają na przeprowadzenie leczenia zachowawczego - podczas wizyty wykonywane są zabiegi, celowane na przyczyny i skutki problemu, które w czasie do 48h wyjaśnią, która hipoteza diagnostyczna jest prawidłowa. Przed wykonaniem każdego zabiegu, pacjent otrzymuje informacje odnośnie celu zabiegu, oczekiwanych rezultatów oraz możliwych odpowiedzi pozabiegowych.

Karol Szapel | Fizjoterapia Neuro-Ortopedyczna

 

Warszawa 2016