Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Karol Szapel - fizjoterapeuta z ponad 17-letnim doświadczeniem klinicznym. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest zachowawcze leczenie bólu ostrego i przewlekłego, fizjoterapia w oparciu o analizę biomechaniczną oraz procesy desensytyzacji obwodowej i ośrodkowej.

Od 2021 roku jest odpowiedzialny za oddział fizjoterapii w prywatnej klinice reuma-ortopedii Reumatika na warszwskim Mokotowie.

Dyplom magistra fizjoterapii obronił na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie. Pracę z pacjentami rozpoczął już na I roku studiów w prywatnych przychodniach rehabilitacyjnych. W 2008 roku rozpoczął pracę w CRS Centrum Rehabilitacji Sportowej (W-wa). W 2010 roku współtworzył renomowaną Przychodnię Renort (W-wa). W latach 2013-2015 prowadził własną praktykę terapeutyczną na Powiślu (W-wa). W latach 2016-2018 prowadził pacjentów w Przychodni Lekarzy Wojskowych u boku Grzegorza Balika (OMT) i dr Sławomira Skrzyńskiego (neurochirurg). Do 2022 roku współpracował z Przychodnią Orthos u boku dr Agnieszki Stępień.

Od 2021 roku prezes Polskiego Stowarzyszenia Fizjoterapii Inwazyjnej (PSFI).

Czynny członek międzynarodowych stowarzyszeń:
IASP - International Association for the Study of Pain / www.iasp-pain.org
IMS - International Myopain Society / www.myopain.org

Fizjoterapia bólu

Od samego początku pracy klinicznej interesował się zagadnieniami neurofizjologii bólu oraz biomechaniki. Pomimo, iż ból i mechanika ciała nie mają bardzo silnych korelacji (wbrew powszechnej opinii), to połączenie wiedzy biomechanicznej w celu optymalizacji przebudowy tkanek oraz wiedzy neurofizjologicznej w celu oddziaływania przeciwbólowego jest głównym zakresem działań terapeutycznych.

Praca dydaktyczna

Od 2007 roku zoorganizował i koordynował ponad 320 szkoleń, semianriów i warsztatów fizjoterapeutycznych i osteopatycznych. Od 14 lat prowadzi podyplomowe kształcenia fizjoterapeutyczne, pierw w ramach projektu OFC Fizjoterapia Podyplomowo, obecnie autorsko, którego głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji fizjoterapeutów w modelu praktyki informowanej doniesieniami naukowymi (EIP - Evidence-Informed Practice). Organizowane programy podyplomowe prowadzili renomowani wykładowcy z Europy, Australii i USA. W latach 2009 - 2014 współtworzył i pełnił funkcję derektora koordynacyjnego 5-letniej szkoły osteopatycznej FICO Polska.

Praca naukowa

W latach 2014-2016 prowadził autorski program badawczy "Intra-articular synovial fluid dynamics" (Śródstawowa dynamika płynu) we współpracy z fizykiem dr Janem Guzowskim przy Polskiej Akademii Nauk w ramach grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Celem projektu badawczego było opisanie zmian charakterystyki reologicznej płynu stawowego w wyniku ruchu in vivo, do czego wykorzystywane były nowatorskie metody obrazowania przepływów in vivo za pomocą rezonansu magnetycznego 3T.
Obecnie głowne zainteresowania badawcze skierowane są na próby kliniczne w zakresie metod i technik fizjoterapii inwazyjnej oraz kinezyterapii.

Wykształcenie dyplomowe

Rok Program Uczelnia / Organizacja
2004-2008 Fizjoterapia - 5-letnie studia jednolite, magisterskie Wydział Rehabilitacji, AWF Warszawa
World Confederation of Physical Therapy (WCPT)
2007-2008 Certyfikat MT - Ortopedyczna Terapia Manualna OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept International™
International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT)
2010 - ... Osteopatia - 5-letnie studia zaoczne, dyplomowe Flanders International College of Osteopathy
Polska / Belgia

Wykształcenie podyplomowe

Program Instytut/ Organizacja Wykładowca
Applied Functional Science® Certyfikat CAFS - The Gray Institute™
USA / Polska
Gary Gray, PT PhD
David Tiberio, PT PhD
Matt Harris, MSc DO
Chris Wilkes BSc DO
Mięśniowo-Powięziowe Zespoły Bólowe
Terapia Manualna i Igłoterapia Sucha (IMS)
Certyfikat David G. Simons Academy™
Polska / Szwajcaria
Christian Grobli, MSc PT
Philippe Sax, BSc PT
Terapia Neuro-Ortopedyczna Certyfikat NOI Neuro Orthopaedic Institute™
Australia
David Butler, PhD PT
Monica Schifferegger, MSc PT
Neurodynamika Kliniczna Certyfikat NDS Neurodynamic Solutions™
Australia
Michael Shacklock, MSc PT GDMT
Alfio Albasini, MSc PT GDMT
Anatomy Trains®
Łańcuchy Mięśniowe w Terapii Manualnej
Certyfikat Anatomy Trains Kinesis Inc.
USA / Europe
James Earls, BSc KMI
Michael Jansson, BSc KMI
Ortopedyczna Medycyna Manualna International Academy of Orthopaedic Medicine
USA / Europe
Didi van Paridon, MSc PT
Krótkodźwigniowe Techniki Manipulacji Certyfikat podyplomowego szkolenia autorskiego Daryl Herbert DO
Osteopatyczne Techniki Wisceralne Certyfikat podyplomowego szkolenia autorskiego dr Stephen Sandler, PhD DO
Techniki Energizacji Mięśni Certyfikat podyplomowego szkolenia autorskiego prof. Leon Chaitow, PhD DO ND
Techniki Harmoniczne Certyfikat Center for Postgraduate Development for Osteopathy
Londyn, UK
prof. Eyal Lederman, PhD DO
Reedukacja Nerwowo-Mięśniowa Certyfikat Center for Postgraduate Development for Osteopathy
Londyn, UK
prof. Eyal Lederman, PhD DO
Ortopedyczna Koncepcja McConnell Certyfikat McConnell Institute
Australia / Polska
Alfio Albasini MSc PT GDMT
Europejska Terapia Nerwowo-Mięśniowa Certyfikat ENMT National Training Centre
Dublin, Irlandia
John Sharkey MSc
Kompleks Barkowy
- w oparciu o wyniki badań naukowych
Certyfikat podyplomowego szkolenia autorskiego prof. Jeremy Lewis PhD MSc PT
Kompleks Miedniczny
- w oparciu o wyniki badań naukowych
Certyfikat podyplomowego szkolenia autorskiego Howard Turner BSc PT
Procesy Gojenia się Tkanek
- w oparciu o wyniki badań naukowych
Certyfikat podyplomowego szkolenia autorskiego
Electrotherapy
prof. Tim Watson PhD, PT
Funkcjonalny Taping Powięziowy Certyfikat FFT® Functional Fascial Taping
Australia
Ron Alexander NMT
Kinesio Taping Certyfikat Kinesio Taping Association
Japan / Europe
Tomasz Senderek, MSc PT

Doświadczenie instruktorskie

Doświadczenie i umiejętności instruktorskie w zakresie fizjoterapii narządu ruchu zdobywał u boku wspaniałych wykładowców i klinicystów, w tym przede wszystkim Daryla Herberta DO oraz prof. Jeremy Lewisa PhD. Swoje autorskie programy buduje w oparciu o model Evidence-Informed Practice, starając się odnaleźć równowagę pomiędzy krytycznym spojrzeniem naukowym, a podejściem praktycznym.

Program Funkcja Miejsca Od kiedy
Igłoterapia sucha (Dry Needling) Instruktor / Program autorski w modelu Evidence-Informed Practice Polska, Belgia, Wielka Brytania, Ukraina 2010 - ...
Biomechanika i palpacja dynamiczna Instruktor / Program autorski w modelu Evidence-Informed Practice Polska 2018 - ...
Zintegrowane Manipulacje Stawowe (Integrated Articular Manipulations) Instruktor / we współpracy z Daryl Herbert DO, Grzegorz Balik OMT Polska 2018 - ...

Karol Szapel | Medycyna Manualna & Funkcjonalna

 

Warszawa 2015