Medycyna Manualna

Medycyna Manualna

Czym jest
medycyna manualna ?

Leczenie manulane polega na celowanym stymulowaniu tkanek poprzez ruchy, naciski i naprężenia wprowadzane przez terapeutę rękami. Za pomocą rąk dokonuje się badania palpacyjnego, w którym terapeuta ocenia ilość i jakość ruchu tkanek i struktur oraz stan ich podrażnienia. Badaniu i terapii poddawane są wszelkie struktury, w tym stawy, więzadła, mięśnie, ścięgna, nerwy, narządy wewnętrzne, powięzi, itd. Każda z tych struktur jest częścią całości, a jej optymalne funkcjonowanie wpływa na cały organizm.

Terapia
przyczynowo-skutkowa

Współczesna medycyna bardzo często stosuje leczenie objawowe (skutki) przez co wiele procedur jest nieskutecznych, gdyż nie wpływa na przyczynę problemu. Podstawowym zadaniem medycyny manualnej jest odnalezienie przyczyny problemu - bólu, zwyrodnienia, przeciążenia, czy urazu. Dla przykładu - ból kręgosłupa lędźwiowego spowodowany dyskopatią ma swoje głębsze przyczyny, a więc nurtującym pytaniem jest - „Co przyczyniło się do powstania zaburzenia?”. Możliwych odpowiedzi jest wiele, a wśród czynników biomechanicznych znajdziemy - ograniczenia ruchomości biodra, kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, przepony, dysfunkcje swobody ruchowej jelita grubego, narządów rozrodczych, przepony, itd.

Poprawa mobilności
i elastyczności

Każda tkanka wykazuje optymalny stan elastyczności, a każda kość, staw, mięsień, ścięgno, nerw, naczynie, czy narząd wewnętrzny posiada swobodę ruchu względem otaczających go struktur sąsiednich. Ograniczenie elastyczności i/lub mobilności tkanki prowadzi do zaburzeń fizjologicznych tkanki, a te przekładają się na obniżenie jej sprawności. Przywrócenie optymalnej ruchomości i elastyczności tkanek jest jednym z najważniejszych bodźców biologicznych, które regulują i wpływają na stan odżywienia i funkcjonowania organizmu.

Karol Szapel | Fizjoterapia Neuro-Ortopedyczna

 

Warszawa 2016