Stymulacja Śródmięśniowa

Stymulacja Śródmięśniowa

Mięśniowo-Powięziowy Punkt Spustowy

Punkt spustowy to zbiór kilkuset komórek mięśniowych w okolicy połączenia nerwowo-mięśniowego, które pozostają w ciągłym skurczu nawet wtedy, gdy mięsień jest całkowicie rozluźniony. Pozostające w skurczu komórki przyczyniają się do powstania napiętego pasma w mięśniu i zaburzenie ilości i jakości pracy całego mięśnia. Punkt spustowy powstanie w wyniku sumujących się w mięśniu mikrourazów, pojedynczego makrourazu, zaburzeń neurogennych, dysfunkcji innych struktur narządu ruchu, jak i zaburzeń trzewnych. Punkt spustowy wywołuje rwący, głęboki ból lokalny, jak i dolegliwości rzutowane, często daleko od miejsca zaburzenia przez co wymaga dokładnego badania i różnicowania klinicznego.

Czym jest stymulacja śródmięśniowa (IMS)

IMS wykorzystuje bardzo cienkie, pełne igły akupunkturowe, którymi nakłuwa się punkty spustowe. Stymulacja punktu igłą powoduje natychmiastowe zmiany środowiska biochemicznego, w tym przede wszystkim znacznie zmniejszenie stężenia czynników prozapalnych oraz wyraźne przekrwienie miejscowe. Wywołane zmiany pozwalają na uruchomienie skutecznych procesów gojenia i przebudowy tkanki, a utrzymujący się skurcz ustępuje.

Umożliwienie regeneracji mięśnia

Wywołane igłą lokalne zmiany biochemiczne i naczyniowe pozytywnie wpływają na procesy gojenia i naprawy tkanki, która przez dłuższy czas pozostawała w skurczu, sztywności, niedokrwieniu i zakwaszeniu. Uwolnienie punktu spustowego igłą pozwala na uelastycznienie i rozmobilizowanie mięśnia, co wcześniej nie było możliwe lub nie utrzymywało się w wyniku oddziaływania punktu spustowego. IMS umożliwia renegerację tkanki mięśniowej oraz pozytywnie wpływa na sterowanie całym mięśniem, dzięki czemu umożliwia także dalszy proces terapeutyczny i treningowy.

Karol Szapel | Fizjoterapia Neuro-Ortopedyczna

 

Warszawa 2016