Trening Medyczny

Trening Medyczny

Medyczny, czyli stymulujący procesy gojenia

Trening medyczny stawia przed sobą konkretne cele, które skupiają się wokół optymalizacji procesów gojenia i przebudowy tkanek. Medyczny oznacza, iż jego celem jest minimalizacja dolegliwości bólowych oraz stworzenie optymalnych warunków i bodźców dla odpowiedniego i bezpiecznego zdrowienia organizmu po urazie, operacji oraz w wyniku choroby. Trening medyczny wykorzystuje różnorodne formy ruchu biernego, swobodnego i oporowanego tak, aby objęte urazem lub chorobą tkanki były optymalnie i bezpiecznie pobudzane do gojenia i przebudowy.

Mechanotransdukcja, czyli ruch jako bodziec biologiczny

Mechanotransdukcja to zjawisko zachodzące w każdej z ludzkich tkanek, które polega na przekształcaniu przez komórki bodźca mechanicznego na informację biochemiczną. Oznacza to, iż wszelkie bodźce mechaniczne, w tym związane z ćwiczeniami, wywołują szereg procesów komórkowych, płynowych i naczyniowych, które wpływają strukturalnie i fizjologicznie na nasz organizm. Kluczem jest dobranie odpowiednich form i charakterystyki bodźców mechanicznych, aby uzyskać pozytywne i optymalne rezultaty.

Ruch jako jedno z najpotężniejszych lekarstw

Współczesny świat farmakologii, chirurgii i odżywiania przedstwia nam idealne rozwiązania, w których my jako zainteresowani nie musimy wkładać specjalnego wysiłku. Czy nie wydaje Ci się to podejrzane i wyidealizowane? Ruch, aktywność, wysiłek, zmęczenie towarzyszyły każdemu organizmowi żywemu, w tym człowiekowi od samego początku ich istnienia. Ruch jest fundamentalnym i nieodzownym elementem ewolucji, kształtowania i rozwoju naszego organizmu. Powiązane z ruchem reakcje biologiczne, w tym komórkowe i naczyniowe, wywołują fundamentalne zjawiska biochemiczne i biomechaniczne współtworzące procesy gojenia i przebudowy tkanek.

Karol Szapel | Fizjoterapia Neuro-Ortopedyczna

 

Warszawa 2016