Współpraca

Współpraca

USG Narządu Ruchu

Ewa Jarkiewicz
lek. med., spec. radiologii
Badania obrazowe USG narządu ruchu www
Anna Dębek
lek. med., spec. radiologii
Badania obrazowe USG narządu ruchu www

Rezonans Magnetyczny (MRI) / Tomografia Komputerowa (CT)

Radiologica Badania obrazowe MRI, CT, biopsja cienkoigłowa www
CM Gamma Badania obrazowe MRI, CT, RTG www

Ortopedzi

Piotr Żbikowski
dr n. med., spec. ort.-traum.
Diagnostyka i leczenie narządu ruchu kończyny górnej i dolnej
Chirurgia narządu ruchu / Artroskopia kończyny górnej i dolnej
www
Michał Drwięga
dr n. med., spec. ort.-traum.
Diagnostyka i leczenie narządu ruchu kończyny górnej
Chirurgia narządu ruchu / Artroskopia kończyny górnej i dolnej
Grzegorz Adamczyk
dr n. med., spec. ort.-traum.
Diagnostyka i leczenie narządu ruchu
Chirurgia narządu ruchu / Artroskopia
www
Damian Zaborowski
dr n. med., spec. ort.-traum.
Diagnostyka i leczenie narządu ruchu
Chirurgia narządu ruchu / Artroskopia
Reumatika

Neurochirurdzy / Neuro-ortopedzi

Sławomir Skrzyński
dr n. med., spec. neurochir.
Choroby i urazy kręgosłupa
Neurochirurgia kręgosłupa
PLW
Arkadiusz Wilk
lek. med., spec. neurochir.
Neurochirurgia kręgosłupa szyjnego PLW
Jan Krzysztof Podgórski
prof. dr n. med., spec. neurochir.
Neurochirurgia kręgosłupa www
Rafał Górski
dr n. med., spec. neurochir.
Neurochirurgia kręgosłupa www

Ginekolodzy / Położnicy

Paweł Siekierski
dr n. med., spec. gin.-poł., spec. gin.-onkol.
Diagnostyka i leczenie ginekologiczno-położnicze www
Anna Kajdy
dr n. med., spec. gin.-poł.
Diagnostyka USG ginekologiczno-położnicze www

Interniści / Gastroenterolodzy

Witold Kucharski
lek. med., spec. chirurg
Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
Zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego w trybie jednodniowym
www
Krzysztof Przytulski
dr n. med., spec. chirurg
Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego
Zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego w trybie jednodniowym
PFG - Polska Fundacja Gastroenterologii

Karol Szapel | Fizjoterapia Reuma-Ortopedyczna i Bólu

 

Warszawa 2022